کارشناسی

کارشناسی هرگونه مسائلی که طی مراحل دعاوی و یا داوری و حتی انعقاد قرار داد هایی که احتیاج به کارشناسی و تعیین قیمت کارشناسی دارند با مراجعه به موسسه و تشکیل پرونده به کارشناس رسمی دادگستری مربوطه ارجاع و ارزیابی می گردد.

خودرو

خودرو در این موضوع همانند مبحث املاک و مستغلات طرفین قبل از انعقاد قرارداد خودرو ( خرید – فروش ) میتوانند به موسسه مراجعه و درخواست انعقاد قرارداد خرید یا فروش خودرو نمایند که قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین و داوران می رسد. مخصوصا قراردادهایی که خودرو بصورت نقد و اقساط فروخته میشود تنظیم…

دعاوی مدنی

دعاوی مدنی در این موضوع هریک از طرفین دعاوی با مراجعه به موسسه و طرح دعاوی و انتخاب داوران جهت انجام داوری در هر موضوع حقوقی اعم از چک – سفته – یا هرنوع اسناد مالی – قرارداد مضاربه- صلح نامه ها -وجه الضمان – و یا هر موضوعی که قانون مدنی مشخص نموده طبق…

املاک و مستغلات

املاک و مستغلات در این موضوع طرفین قبل از انعقاد قرارداد املاک ( خرید- فروش- رهن- اجاره-معاوضه-صلح) میتوانند با مراجعه به موسسه درخواست انعقاد قرارداد با توجه به قوانین مدنی بنمایند که قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین و داوران میرسد .یا اگر قرارداد قبلا منعقد شده و اختلاف یا ابهام ایجاد شده است موضوع…

دعاوی خانواده

دعاوی خانواده در مباحث دعاوی خانواده بنا به حساسیت موضوع خانواده با مراجعه زوج یا زوجه به موسسه و استماع درخواست آنها داوران در ابتدا با دعوت از طرف مقابل و سعی و تلاش بسیار در ایجاد صلح و سازش بین زوج و زوجه می نمایند که تا کنون قریب به اتفاق زیاد مراجعات زوجین…

شکایت کیفری

شکایت کیفری با مراجعه به موسسه و اخذ اطلاعات از شاکی یا متشاکی تنظیم شکایت کیفری یا لایحه دفاعیه توسط موسسه تنظیم میگردد.در ابتدا داوران از طرف مقابل دعوت بعمل می آورند و سعی و تلاش دارند تا با میانجیگری بین طرفین صلح و سازش برقرار نمایند و در صورت عدم صلح و سازش پرونده…