صدور یک رای وحدت رویه درباره وجه التزام قراردادی در تعهدات مالي

صدور یک رای وحدت رویه درباره وجه التزام قراردادی در تعهدات مالي پایگاه خبری اختبار – هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعيين وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی ” بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، یک رای وحدت رویه صادر کرد به گزارش اختبار به نقل از…